வரலாறு

நவீன தத்துவத்தின் வரையறை

தத்துவம் என்பது மனிதனை ஆக்கிரமிக்கும் முக்கிய கேள்விகளான இருப்பு, ஒழுக்கம், நெறிமுறைகள், அறிவு, மொழி போன்றவற்றை ஆராய்ந்து தீர்க்கும் ஒரு பண்டைய ஒழுக்கமாகும்.

இது நிச்சயமாக ஆய்வுத் துறைகளின் அடிப்படையில் ஒரு விரிவான பகுதியாகும், அதில் அது தலையிடுகிறது மற்றும் அரசியல் மற்றும் மதம் போன்ற பிற அறிவியல் மற்றும் துறைகளாலும் பாதிக்கப்படுகிறது.

மறுமலர்ச்சியில் எழும் தத்துவம் மற்றும் 20 ஆம் நூற்றாண்டின் கடைசி ஆண்டுகள் வரை நீண்டுள்ளது மற்றும் அதன் முக்கிய குணாதிசயம் என்பது வாழ்க்கை மற்றும் மனிதனின் மையப் பிரச்சனைகள் அல்லது கருப்பொருள்கள் பற்றிய விசாரணையின் வழியில் மாற்றத்தை நிறுவுகிறது.

தி நவீன தத்துவம் தொடக்கத்தில் பிறந்தது மறுமலர்ச்சி மற்றும் புராட்டஸ்டன்ட் சீர்திருத்தம் கடந்த நூற்றாண்டின் கடைசி ஆண்டுகள், 20 ஆம் நூற்றாண்டு வரை.

பல நூற்றாண்டுகள் மற்றும் பல நூற்றாண்டுகளாக இறையியல் சார்ந்த பிரச்சினைகளைப் பற்றிய தத்துவார்த்தத்திற்குப் பிறகு, தத்துவத்தின் பாரம்பரிய நிலைப்பாட்டிற்கு எதிராக ஒரு பிற்போக்குத்தனமான எதிர்ப்பு உணர்வு எழுகிறது. பண்டைய காலங்களில், பண்டைய தத்துவம் மெய்யியல் பிரதிபலிப்பை மேற்கொள்ள புறநிலை யதார்த்தத்திலிருந்து தொடங்கியது, பின்னர், இடைக்காலத்தில், அக்கால தத்துவம் கடவுளை மையமாகவும் குறிப்பாகவும் கொள்ள முடிவு செய்தது, அதற்கு பதிலாக, நவீன தத்துவத்தின் வருகை ஒரு குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்தை முன்மொழிகிறது. இதன் விளைவாக காட்சியின் மையத்தில் அகநிலையை நிறுவுதல்.

பொருள் அல்லது தெய்வீக யதார்த்தத்தைப் பற்றிய புறநிலை அறிவின் சாத்தியம் குறித்து எழும் சந்தேகங்கள், அறிவின் சிக்கலை தத்துவ பிரதிபலிப்பு தொடக்க புள்ளியாக ஆக்குகின்றன.

பண்டைய தத்துவம் புறநிலை யதார்த்தத்தை அதன் தத்துவ பிரதிபலிப்புகளின் தொடக்க புள்ளியாக எடுத்துக் கொண்டது, இடைக்காலத்தில், கடவுள் குறிப்பு, இந்த மதிப்பாய்வில் நம்மைப் பற்றிய நவீன தத்துவத்தின் விஷயத்தில், அகநிலை இந்த முன்மொழிவின் அடிப்படையாகும்.

சந்தேகம், காரணம், விசாரணை மற்றும் அகநிலை, அதன் தூண்கள்

சந்தேகம், விசாரணை மற்றும் காரணம் ஆகியவை பெரிய நட்சத்திரங்கள் மற்றும் அதை அடிப்படையாகக் கொண்ட தூண்கள், மேலும் எழும் சந்தேகங்களுக்கு நிச்சயமானவற்றைக் கண்டுபிடிக்க அவற்றைத் துல்லியமாகத் தேடுவோம்.

இடைக்காலத்தின் இறுதியில் சமூக, அரசியல், கலாச்சார மற்றும் தத்துவ அமைப்பில் பல நிகழ்வுகள் நடந்தன, அவை புத்தம் புதிய நவீனத்துவத்திற்கான பாதையைத் திறக்கும்.

மனிதநேயத்தின் வளர்ச்சி, தத்துவத் துறையில், முடிவுகளால் முன்மொழியப்பட்ட அறிவியல் புரட்சியில் சேர்க்கப்பட்டது. நிக்கோலஸ் கோப்பர்நிக்கஸ் அவனுடன் பூமியின் சூரிய மையக் கோட்பாடு, தற்போதைய கல்வியறிவின் வீழ்ச்சி மற்றும் புதிய கருத்தியல் திட்டங்களின் மீள் எழுச்சியை ஏற்படுத்தியது, இது பழைய தத்துவ மோதல்களிலிருந்து முற்றிலும் தொலைவில் உள்ளது, அவை பொதுவாக ஒரு அதிகாரத்தின் உத்தரவின் பேரில், பிளாட்டோனிக் அல்லது அரிஸ்டாட்டிலியன், பொருத்தமானது.

René Descartes, நவீன தத்துவத்தின் முன்னோடி

போது, பிரெஞ்சு தத்துவஞானி ரெனே டெஸ்கார்ட்ஸ் என கருதப்படுகிறது நவீன தத்துவத்தின் "தந்தை" ஏனென்றால், அவரது சிந்தனை அவரை நேரடியாக ஒரு புதிய கணித அறிவியலை, பகுப்பாய்வு வடிவவியலை உருவாக்குவதற்கு வழிவகுத்தது மற்றும் பிழையைத் தவிர்க்க, புத்திசாலித்தனம் இருந்தால் மட்டும் போதும், ஆனால் அதை சரியாகப் பயன்படுத்தினால் போதும், அதாவது, ஆம் அல்லது தேவை ஆம், ஒரு முறை, இல்லையெனில் புத்திசாலித்தனத்தை செயல்படுத்த ஒரு முறை இல்லாமல் பயனற்றது.

டெஸ்கார்ட்ஸ் பகுத்தறிவுவாதத்தின் ஊக்குவிப்பாளராகவும் முன்னோடியாகவும் இருந்தார், இது யதார்த்தம் பகுத்தறிவு மற்றும் பகுத்தறிவைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் மட்டுமே புரிந்துகொள்ளக்கூடியது என்ற கோட்பாடு. காரணம் அவர் முன்மொழிந்த அடிப்படை மற்றும் முறையானது கணிதம், ஒரு துல்லியமான அறிவியலை உள்ளடக்கியது.

அவரது அடிப்படை முன்மொழிவு முறையான சந்தேகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது, இது அறிவு அல்லது அறிவை அடிப்படையாகக் கொண்ட தெளிவான கொள்கைகளைக் கண்டறிய, இருக்கும் அனைத்து அறிவையும் சோதனைக்கு உட்படுத்துவதைக் குறிக்கிறது.

அவரது ஒரு சொற்றொடர், சந்ததியினருக்குச் செல்லும், இந்த சிந்தனையையும் முறையையும் முத்திரையிடுகிறது: "நான் நினைக்கிறேன், அதனால் நான் இருக்கிறேன்"

கார்ட்டீசியன் முறையானது அனைத்து விஞ்ஞானங்களுக்கும் சிக்கலான சிக்கல்களை அவற்றின் அடிப்படை கூறுகளை கண்டுபிடிக்கும் வரை எளிமையான பகுதிகளாக சிதைக்க முன்மொழியப்பட்டது.

ப்ரோ, நவீன தத்துவத்தில் இயற்றிய மற்றும் தீர்க்கமான மற்ற குழுவின் செல்வாக்கை நாம் புறக்கணிக்க முடியாது மற்றும் டெஸ்கார்ட்ஸ் போன்ற பகுத்தறிவாளர்களுடன் சேர்ந்து: அனுபவவாதிகள்.

அனுபவவாதிகள் அறிவின் அடிப்படைக் கோட்பாடாக, புலன் அனுபவத்தை அதனுடன் அறிவு தொடங்கும் என்று கருதினர்

இதற்கிடையில், பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில், மற்றொரு சிறந்த தத்துவஞானி தோன்றினார், பகுத்தறிவுவாதத்தை அனுபவவாதத்துடன் ஒன்றிணைக்கும் டைட்டானிக் பணியாக தன்னை அமைத்துக் கொண்ட இம்மானுவேல் காண்ட், இருப்பினும், நவீனத்துவத்தின் இரு தரப்புக்கும் இடையிலான மோதல்களின் காரணமாக அவர் தனது பாசாங்குத்தனமான ஒற்றுமையை முழுமையாக அடையவில்லை. தத்துவம் தொடர்ந்தது.