பொது

விளக்கு வரையறை

வார்த்தை மூலம் விளக்கு என்பதை நாம் குறிப்பிடலாம் விளக்குகளின் தொடர் அல்லது ஒரு இடத்திற்கு வெளிச்சத்தை வழங்குவதற்காக சிறப்பாக வடிவமைக்கப்பட்ட அமைப்பு. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், விளக்கு என்ற சொல் இந்த அல்லது அந்த இடத்தைப் பொறுத்து வெளிப்படுத்தப்படும்போது, ​​​​அது ஒளிரும் உண்மையைக் குறிக்கிறது.

வெளிச்சம் இல்லாத இடத்திற்கு விளக்குகளை வழங்கும் நோக்கத்துடன் விளக்குகள் நிறுவப்பட்டுள்ளன என்பது கவனிக்கத்தக்கது, குறிப்பாக பகல் வெளிச்சம் இல்லாத இரவு நேரத்தில், பணிகள் மற்றும் செயல்பாடுகளைச் செய்ய வெளிச்சம் இருப்பது அவசியம். செய்ய அல்லது செய்ய ஒளி மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். ஆனால் கூடுதலாக, விளக்குகள் அழகியல் நோக்கங்களைக் கொண்டிருக்கலாம் மற்றும் ஒரு அமைப்பில் நீங்கள் முன்னிலைப்படுத்த விரும்பும் தளபாடங்கள் அல்லது பொருட்களை நோக்கியதாக இருக்கலாம்.

அவரது பங்கிற்கு, தி தெரு விளக்கு இது ஒரு நகரம், நகரம், பாதை ஆகியவற்றில் எரிசக்தி நிறுவனங்கள் வழங்கும் ஒரு சேவையாகும், இது தெருக்கள், வழித்தடங்கள், பூங்காக்கள், நினைவுச்சின்னங்கள், பொது கட்டிடங்கள் போன்ற பொது புழக்கத்தில் உள்ள மற்ற இடங்களுக்கிடையில் வெளிச்சம் போடுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. எந்தவொரு தனிநபரின். இணங்குதல், அத்துடன் பொது விளக்குகளின் கட்டுப்பாடு, தேசிய, முனிசிபல் அல்லது மாகாண அரசாங்கத்தின் பொறுப்பாகும், இது அந்தப் பகுதியில் யாருடைய அதிகார வரம்பைக் கொண்டுள்ளது என்பதைப் பொறுத்து.

இரவில் மேற்கொள்ள வேண்டிய பணிகள் மற்றும் கார் ஓட்டுதல் போன்ற செயல்களைச் சரியாகச் செய்ய முடியும் என்பதை உறுதிப்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல், குறைவான அல்லது மோசமாக வெளிச்சம் உள்ள இடங்களில் பெருகும் திருட்டுகள் மற்றும் குற்றங்களைத் தடுக்கவும் பொது விளக்குகள் இருப்பது அவசியம். .

பொதுவாக, குறிப்பிடப்பட்ட பொது இடங்கள் பெரிய இரும்பு விளக்குகள், ப்ரொஜெக்டர்கள் மற்றும் சரவிளக்குகளால் ஒளிரும், அவை சிறப்பு விளக்குகள் மற்றும் அவை நோக்கம் கொண்ட விளக்கு வேலைகளை எதிர்க்கின்றன.

மேலும் லைட்டிங் என்ற வார்த்தையும் குறிக்க பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது 16 ஆம் நூற்றாண்டில் ஸ்பெயினில் பிறந்த புராட்டஸ்டன்டிசத்திற்கு நெருக்கமான ஒரு மத இயக்கத்தின் உறுப்பினர், இன்னும் துல்லியமாக காஸ்டில் மற்றும் பிரிவு பண்புகளைக் கொண்டிருந்தவர். இதனால்தான் அவர் காலத்தில் துன்புறுத்தப்பட்டார்