தொழில்நுட்பம்

ஹார்ட் டிரைவ் வரையறை

அன்று கம்ப்யூட்டிங், ஹார்ட் டிரைவ், ஹார்ட் டிரைவ் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது , அது ஒரு நிலையற்ற தரவு சேமிப்பு சாதனம் (ஏனென்றால், சேமிக்கப்பட்ட உள்ளடக்கங்கள் ஆற்றல் இல்லாவிட்டாலும் இழக்கப்படாது) மற்றும் டிஜிட்டல் தரவைச் சேமிக்க இது ஒரு காந்தப் பதிவு முறையைப் பயன்படுத்துகிறது.

ஹார்ட் டிஸ்கில் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தட்டுகள் அல்லது திடமான வட்டுகள் ஒரே அச்சில் இணைக்கப்பட்டுள்ளன, அவை சீல் செய்யப்பட்ட உலோகப் பெட்டியின் உள்ளே அதிவேகமாகச் சுழலும், அதே சமயம், ஒவ்வொரு தட்டில் மற்றும் அதன் ஒவ்வொரு முகத்திலும், மிதக்கும் ஒரு வாசிப்புத் தலை உள்ளது. வட்டுகளின் சுழற்சியால் உருவாகும் காற்றின் மெல்லிய தாள் மீது.

முதல் ஹார்ட் டிரைவ் ஆண்டு முதல் 1956 மற்றும் அதை ஐபிஎம் நிறுவனம் தயாரித்தது, நிச்சயமாக, அந்த நேரத்தில் இருந்து இந்த பகுதி வரை இந்த வகை சாதனம் நம்பமுடியாத அளவிற்கு உருவாகியுள்ளது, அதன் சேமிப்பு திறனை பெருமளவில் பெருக்கி அதே நேரத்தில் அதன் விலையும் குறைந்துள்ளது.

ஹார்ட் டிரைவின் பண்புகள்: அணுகல் நேரம் என்று அர்த்தம் (ஊசி பாதையிலும் விரும்பிய துறையிலும் தன்னை நிலைநிறுத்த எடுக்கும் சராசரி நேரம்), தேடல் நேரம் என்று பொருள் (வட்டு விரும்பிய பாதையில் செல்ல எடுக்கும் நேரம்), படிக்க / எழுத நேரம் (புதிய தகவலைப் படிக்க அல்லது எழுத வட்டுக்கு எடுக்கும் சராசரி நேரம்) நடுத்தர தாமதம் (ஊசி விரும்பிய பிரிவில் தன்னை நிலைநிறுத்த எடுக்கும் சராசரி நேரம்), சுழற்சி வேகம் (உணவுகளின் நிமிடத்திற்கு புரட்சி) மற்றும் பரிமாற்ற விகிதம் (கணினிக்கு தகவல் பரிமாற்றப்படும் வேகம்).

மறுபுறம், ஹார்ட் டிஸ்க் ஆதரிக்கும் இணைப்பு வகைகளில்: IDE, SC SI, SA TA மற்றும் SAS மற்றும் அளவீடுகளைப் பொறுத்தவரை, பின்வருவனவற்றைக் காணலாம்: 8 அங்குலம், 5.25 அங்குலம், 3.5 அங்குலம், 2.5 அங்குலம், 1.8 அங்குலம் , 1 அங்குலம் மற்றும் 0.85 அங்குலம்.

தலைகள் மற்றும் வட்டின் மேற்பரப்புக்கு இடையே உள்ள மிகக் குறைந்த தூரத்தின் விளைவாக, அவை பாதிக்கப்படக்கூடிய எந்தவொரு மாசுபாடும் அவற்றின் சரியான செயல்பாட்டைக் குறைமதிப்பிற்கு உட்படுத்தும்.