விளையாட்டு

பேஸ்பால் வரையறை

பேஸ்பால் என்பது பிரபலத்திற்கு வழங்கப்படும் பெயர் விளையாட்டு போன்ற நாடுகளில் குறிப்பாக நடைமுறையில் உள்ளது அமெரிக்கா, கனடா, மெக்சிகோ மற்றும் வெனிசுலா, அதாவது, அமெரிக்கக் கண்டத்தின் வடக்கு மற்றும் மத்திய மண்டலத்தின் ஆதிக்கத்துடன்.

இது இரண்டு அணிகளை உள்ளடக்கியது, ஒவ்வொன்றும் ஒன்பது வீரர்களை உள்ளடக்கியது, இதில் இரண்டு கூறுகள் உள்ளன: மட்டை மற்றும் பந்து, அதன் வளர்ச்சிக்காக சிறப்பாகக் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஒரு துறையில் நிறுவப்பட்ட கேம் சர்க்யூட்டின் நிலைகள் மற்றும் தளங்கள் வழியாக செல்ல வேண்டும்.

பேஸ்பால் விளையாடும் மைதானம் பெரும்பாலும் புல் ஆகும், இருப்பினும் சில குறிப்பிட்ட பகுதிகள் அழுக்கு அல்லது மணலில் உள்ளன, அதாவது வீரர்கள் தளத்தை அடைந்து ஸ்கோரை அடைய ஓடுவது போன்றது. மேலும் இடியின் மண்டலம் பூமியானது.

அடிப்படையில், பேஸ்பால் விளையாட்டானது, பந்தை விளையாடுவதற்கும் அதை நகர்த்துவதற்கும் மட்டையால் அடிப்பதைக் கொண்டுள்ளது, இதற்கிடையில், பேட்டிங் செய்த வீரர் பல தளங்களை அடையும் நோக்கத்துடன் மைதானத்தின் வழியாக ஓட வேண்டும். நீங்கள் அடித்த இடத்திற்கு. அவர் அவ்வாறு செய்வதில் வெற்றி பெற்றால், அது ஒரு தொழில் எனப்படும் அவரது அணிக்கு ஒரு புள்ளியை சேர்க்கும்.

இப்போது எல்லாம் ஓடி டர்ன் முடிப்பதல்ல, எதிரணி வீரர்கள் கொடுக்கும் தாக்குதலுக்கு அடிபணிய வேண்டும், அடித்த பந்தை சரியான நேரத்தில் பெற முயற்சிக்க வேண்டும் அல்லது மற்றொரு எதிரணி வீரர் அடிவாரத்திற்கு வராமல் தடுக்க வேண்டும். மேலும் மேற்கூறிய இனத்தை எழுதவும்.

கால்பந்தாட்டத்தில் இருப்பது போல இந்த ஆட்டத்திலும் அணிகளுக்கு இடையே சமநிலை இருக்காது. பேஸ்பாலில் ஆம் அல்லது ஆம் வெற்றியாளர் இருக்க வேண்டும். குறிப்பிட்ட நேரமான ஒன்பது இன்னிங்ஸ்கள் அல்லது இன்னிங்ஸ்களை முடித்த பிறகு, எந்த அணிக்கும் ஸ்கோர் வரையறுக்கப்படவில்லை என்றால், மீதமுள்ள சமத்துவம், இறுதியாக ஒன்று இருக்கும் வரை ஆட்டம் நடத்தப்படும்.

பந்தின் மட்டையை உள்ளடக்கிய விளையாட்டுகளின் பாரம்பரிய பழங்காலத்தில் சான்றுகள் இருப்பதாக விளையாட்டின் வரலாறு சுட்டிக்காட்டினாலும், பேஸ்பால் 19 ஆம் நூற்றாண்டின் நடுப்பகுதியில், அமெரிக்காவில் முறையாக பிறந்ததாக கருதப்படுகிறது.