அரசியல்

கொள்கை வரையறை

அரசியல் என்பது ஒட்டுமொத்த சமூகத்தின் செயல்களை வழிநடத்தும் முடிவெடுக்கும் மனித நடவடிக்கையாகும்.. இந்த வார்த்தை "பொலிஸ்" உடன் தொடர்புடையது, இது மாநிலங்களை உருவாக்கிய கிரேக்க நகரங்களைக் குறிக்கிறது. ஒரு ஜனநாயக சமூகத்தின் சூழலில், அரசியல் என்பது குறிப்பிடத்தக்க முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது, அது அமைப்பின் செயல்பாட்டிற்கு உத்தரவாதம் அளிக்கும் ஒழுக்கம். எவ்வாறாயினும், தொடர்ச்சியான குறிக்கோள்களை அடைய குழுவை வழிநடத்தும் நோக்கத்துடன் மக்களிடையேயான தொடர்பு அதன் தொடக்கத்திலிருந்து மனிதகுலத்தில் உள்ளார்ந்ததாக உள்ளது என்று சொல்வது சரியானது.

ஒரு மாநிலத்தின் அரசியல் மாதிரியானது முதன்மையான பொருளாதார மாதிரியால் நிரப்பப்படுகிறது. பொருளாதாரம் இல்லாமல், அரசியல் நடவடிக்கையை கருத்தில் கொள்ள முடியாது. தற்போது, ​​எப்போதும் முதலாளித்துவ அமைப்பிற்குள், இரண்டு மாதிரிகளை தெளிவாக வேறுபடுத்தலாம்: நவதாராளவாதமானது, அரசின் செயல்பாடு மட்டுப்படுத்தப்பட்டு, சந்தையை ஒழுங்குபடுத்தாதது, ஏனெனில் அது தன்னை ஒழுங்குபடுத்துகிறது மற்றும் அதன் சொந்த குறைபாடுகளை சரிசெய்யும் திறன் கொண்டது, மற்றும் ஜனரஞ்சகமானது. மாதிரி, இது ஒரு இடைநிலை நிலையை எழுப்புகிறது, இது நிதி / பொருளாதார நடவடிக்கைகளை ஒழுங்குபடுத்துகிறது மற்றும் பணக்காரர் மற்றும் ஏழைகளுக்கு இடையிலான இடைவெளிகளை சமப்படுத்த முயல்கிறது.

பல பிரபல எழுத்தாளர்கள் அரசியல் நடவடிக்கையின் பகுப்பாய்வுக்கு தங்களை அர்ப்பணித்துள்ளனர்: கன்பூசியஸ், ஒரு நல்லொழுக்கமுள்ள மனிதனுக்கு மட்டுமே அதிகாரம் இருக்க வேண்டும் என்று கருதி, நெறிமுறைத் தகுதியுடன் ஆட்சியாளராக நல்ல செயல்திறனைக் கூறினார்; பிளாட்டோ அனைத்து அரசியல் அமைப்புகளும் இயல்பிலேயே ஊழல் நிறைந்தவை என்றும், இந்தச் செயல்பாட்டிற்காக ஒரு படித்த வகுப்பின் மீது அரசாங்கம் பின்வாங்க வேண்டும் என்றும் அவர் வாதிட்டார்; அரிஸ்டாட்டில் அரசியல் என்பது மனிதனின் இயல்பில் உள்ளார்ந்ததாக உள்ளது என்றும், தார்மீக முழுமையுடன் வாழ்வது அவசியம் என்றும், அரசாங்கத்தின் ஒவ்வொரு வடிவமும் சரியான மற்றும் தவறான அம்சத்தைக் கொண்டிருக்க முடியும் என்றும் அவர் உறுதியளித்தார். நிக்கோலஸ் மச்சியாவெல்லி தந்திரங்களைப் பயன்படுத்துவதன் மூலம் அதிகாரத்தின் நிலைகளை அணுகுவதைக் கொண்ட ஒரு நிலையை சுருக்கமாக, முடிவு வழிமுறைகளை நியாயப்படுத்துகிறது என்று அவர் வலியுறுத்தினார்; தாமஸ் ஹோப்ஸ் அவர் இயற்கையின் ஒரு கற்பனையான நிலையைக் குறிப்பிட்டார், அதில் ஆண்களுக்கு முழுமையான சுதந்திரம் இருக்கும், ஒரு அம்சம் நிலையான மோதல்களைத் தூண்டும், அதற்காக ஒரு சமூக ஒப்பந்தம் அவசியம்; ஜான் லாக் நிலையான போராட்டத்தை உள்ளடக்கிய இயற்கை நிலையை அவர் எதிர்த்தார்; ஜீன்-ஜாக் ரூசோ ஹோப்ஸ் மற்றும் லாக் உருவாக்கிய சமூக ஒப்பந்தத்தின் யோசனைக்கு அவர் மற்ற நுணுக்கங்களை ஒதுக்கினார்; ஜான் ஸ்டூவர்ட் மில் ஜனநாயகத்தை ஒரு பெரிய முன்னேற்றம் என்று பாராட்டினார்; இறுதியாக, கார்ல் மார்க்ஸ் அதுவரையிலான ஒவ்வொரு அரசாங்க வடிவமும் ஆளும் வர்க்கத்தைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துவதாக அவர் உறுதியளித்தார்.

பிந்தையவர்களின் கூற்றுப்படி, சமூகம் "ஆளும் வர்க்கமாக" இருக்க ஒரு வர்க்கப் போராட்டத்தால் ஆளப்படுகிறது. இந்த அர்த்தத்தில், சமூகம் ஒரு நிலையான வர்க்கப் போராட்டம் என்றும், மோதல் உடனடி மற்றும் நிரந்தரமானது என்றும் மார்க்ஸ் வாதிடுகிறார்.

ஜனநாயகத்திற்குள், பிரதிநிதித்துவ வடிவம் தனிநபர்கள் தங்கள் பிரதிநிதிகளை வாக்கு மூலம் தேர்ந்தெடுக்கிறார்கள் என்று கருதுகிறது, ஆனால் அவர்களின் பங்கேற்பு இந்த வாக்களிப்பு நடவடிக்கைக்கு அப்பால் நீடிக்காது. மறுபுறம், பங்கேற்பு ஜனநாயகம் என்பது, மக்கள் ஆலோசனைகள் அல்லது பொது விசாரணைகள் போன்ற அரசியல் பகுதியில் குடிமக்களின் மிகவும் பரந்த செயல்பாட்டைக் கருதுகிறது.

தோரணைக்கு அப்பால் இந்த நடவடிக்கையின் உடற்பயிற்சி குறித்து, உண்மை சமுதாயத்தில் வாழ்வது அவசியம். ஊழல் சூழ்நிலைகளுடன் தொடர்புடையது என்ற பரவலான கருத்து உண்மையாக இருக்கலாம், ஆனால் அது அதன் பொருத்தத்தை செல்லுபடியாகாது. இந்த பகுதியில் கல்வி மூலம் மட்டுமே ஒரு சிறந்த குடிமகன் ஒருங்கிணைப்பை உறுதி செய்ய முடியும், எனவே, அதிக மற்றும் சிறந்த பங்கேற்பு..

உலகளாவிய நெருக்கடி மற்றும் அரசாங்கப் பிரதிநிதிகளின் செயல்பாடுகளை கேள்விக்குள்ளாக்கும் சூழலில், பொதுவாக சமூகத்தில் அரசியல் செயல்பாடுகளின் தீவிரம் சமீபத்திய ஆண்டுகளில் வளர்க்கப்படுகிறது. புவியின் பல்வேறு பகுதிகளில் நடைபெறும் போராட்டங்கள், அணிதிரட்டல்கள், ஆர்ப்பாட்டங்கள், குடிமக்களின் உரிமைகளுக்காகப் போராடுதல் மற்றும் தற்போதைய பொருளாதார/அரசியல் அமைப்புகளில் மேம்பாடுகளுக்கு எதிர்ப்புத் தெரிவிக்கும் வகையில் சமூக நடவடிக்கைகளை பிரதிபலிக்க அனுமதிக்கின்றன.