பொது

வரலாற்று கணக்கின் வரையறை

ஒரு வரலாற்றுக் கதை என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டமாகவோ, உண்மையான கதாபாத்திரங்களாகவோ அல்லது வரலாற்றில் உண்மையான மோதலாகவோ இருக்கும் உண்மையான வரலாற்றுக் கூறுகளைக் கொண்ட புனைகதையின் படைப்பாகும். இந்த வழியில், இந்த கதை முறை இரண்டு பின்னிப்பிணைந்த கூறுகளைக் கொண்டுள்ளது: கற்பனை மற்றும் வரலாற்று.

ஒரு வரலாற்றுக் கதை அல்லது நாவலின் எழுத்தாளர் கடந்த காலத்தை மீண்டும் உருவாக்குகிறார், தனது கற்பனையால் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட சதி மூலம் அதை மறுகட்டமைக்கிறார் என்று கூறலாம்.

இந்த கதையின் தனித்தன்மைகளில் ஒன்று வரலாற்று யதார்த்தத்திற்கு விசுவாசம். நாவலாசிரியர் ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தைப் பற்றி ஆழமாக ஆவணப்படுத்த வேண்டும், அதை விரிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும், இதனால் விவரிக்கப்பட்ட கட்டத்தில் அது எவ்வாறு வாழ்ந்தது என்பதை வாசகர் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இது உண்மையான தரவுகளுடன் ஒரு யதார்த்தத்தை அமைப்பது பற்றியது: ஆடை, உணவு, பழக்கவழக்கங்கள், மரபுகள், பாத்திரங்கள் மற்றும் முந்தைய கால மதிப்புகள் பற்றி.

இந்தக் கதைகளில் பொதுவான அளவுருக்கள் இல்லை என்றாலும், அவற்றில் பெரும்பாலானவை ஒரு சகாப்தத்தின் மதிப்பீட்டை முன்வைக்கின்றன. ஒரு வரலாற்று யதார்த்தம் தொடர்பாக எழுத்தாளர் தனது தனிப்பட்ட பார்வையை வழங்குகிறார். சில சமயங்களில் அவர் மற்ற காலங்களிலிருந்து ஒரு கட்டுக்கதையை கேள்விக்குட்படுத்த முயற்சிக்கிறார், நிகழ்காலத்துடன் இணையாக உருவாக்குகிறார் அல்லது நாம் யார், எங்கிருந்து வருகிறோம் என்பதை அறிய கடந்த காலத்தை அறிந்து கொள்வது அவசியம் என்ற எண்ணத்தை நினைவில் வைத்துக் கொள்கிறார்.

வேறொரு காலத்திலிருந்து ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்குவதன் மூலம், நாவலாசிரியர் வாசகனை காலத்தின் வழியாக ஒரு பயணத்திற்கு அழைத்துச் செல்ல முயற்சிக்கிறார். வரலாற்றுக் கணக்கு சிறந்த கல்வி மதிப்பின் ஒரு முறையாக மாறியுள்ளது, ஏனெனில் இது இரண்டு வகையான அறிவை ஒருங்கிணைக்கிறது: இலக்கியம் மற்றும் வரலாறு ஒரு அறிவியல்.

ஒரு வரலாற்றுக் கணக்கின் இரண்டு எடுத்துக்காட்டுகள்

வரலாற்றுக் கணக்கை எடுத்துக்காட்டும் பல்வேறு விருப்பங்களில், இரண்டு நன்கு அறியப்பட்ட நாவல்களை கீழே வழங்குகிறோம், பல மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு, இரண்டும் சினிமாவுக்கு ஏற்றது: அர்துரோ பெரெஸ் ரிவெர்ட்டின் கேப்டன் அலாட்ரிஸ்டின் சாகசங்களின் வெவ்வேறு தலைப்புகள் மற்றும் வேலை. ஃபின்னிஷ் மிகா வால்டாரி, சினுஹே, எகிப்தியர்.

கேப்டன் அலட்ரிஸ்டே பதினேழாம் நூற்றாண்டில் மாட்ரிட்டில் வாழ்ந்த ஒரு பாத்திரம். அவர் ஃபிளாண்டர்ஸ் மூன்றில் ஒரு இராணுவ வீரர் ஆவார். சாகசங்கள் நிறைந்த நேரடி எபிசோடுகள் மற்றும் அதன் சாகசங்கள் மூலம் அந்தக் காலத்தின் தியேட்டர், மதுக்கடைகள், பல்வேறு சமூக அடுக்குகளில் ஊழல், நீதிமன்ற வாழ்க்கை மற்றும் நிலவும் மதிப்புகள் ஆகியவற்றை அறிந்து கொள்ள முடியும்.

சினுஹே, பார்வோன் அகெனாடனின் காலத்தில் வாழ்ந்த ஒரு மருத்துவர். அவர் துன்புறுத்தப்பட்ட அன்புடன் வாழும் ஒரு பாத்திரம் மற்றும் அவரது அனுபவங்களுக்கு நன்றி, வாசகருக்கு பண்டைய எகிப்தைப் பற்றிய மதிப்புமிக்க தகவல்கள் உள்ளன: மரணத்தின் பொருள், மம்மிஃபிகேஷன் செயல்முறை, எகிப்தியர்களின் மருத்துவ நுட்பங்கள், அத்துடன் பாபிலோன் அல்லது கிரீட் பற்றிய புவியியல் அறிவு அல்லது ஹிட்டியர்களின் போர்வீரன் ஆவி.