விஞ்ஞானம்

என்ன தெளிவுபடுத்துகிறது »வரையறை மற்றும் கருத்து

மக்கள் தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் பல முடிவுகளை எடுக்கிறார்கள் மற்றும் வயது வந்தோருக்கான பல பழக்கவழக்கங்கள் மற்றும் திறன்கள் வாழ்க்கையின் ஆரம்ப ஆண்டுகளில் வேரூன்றியுள்ளன. நாம் பெரியவர்களாக இருக்கும்போது மிகவும் கடினமான சூழ்நிலைகளை தெளிவுபடுத்த வேண்டும் (தீர்க்க மற்றும் நிர்வகிக்க). இருப்பினும், குழந்தைப் பருவத்தில் பள்ளிக் கற்றல் மூலம் சிரமங்களைத் தீர்க்க ஆரம்பிக்கிறோம்.

உண்மையில், மாணவர்கள் ஒரு புதிரின் தீர்வு, வார்த்தை தேடல்கள், ஐந்து வேறுபாடுகளின் விளையாட்டுகள், கணித சூத்திரங்கள் ... ஒரு சிக்கலைத் தெளிவுபடுத்துவது, அதைத் தீர்ப்பது என்று ஒரு கற்பித்தல் வழியில் விளக்குவது வேடிக்கையாக உள்ளது. சுருக்கமாக, சந்தேகத்திலிருந்து விடுபடுங்கள். மேலும் பிரதிபலிப்பு தேவைப்படும் சூழ்நிலைகள் உள்ளன, எடுத்துக்காட்டாக, நாம் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட மாற்றுகளை கருத்தில் கொள்ளும் ஒரு குறுக்கு வழியில் வாழும்போது, ​​ஒவ்வொரு விருப்பத்தின் நன்மை தீமைகளையும் நாம் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.

சூழ்நிலைகளை தெளிவுபடுத்துங்கள்

ஒரு தொழில்முறை கண்ணோட்டத்தில், குழுவைப் பாதிக்கும் பல முக்கியமான வணிக முடிவுகளை தெளிவுபடுத்துவதற்கு ஒரு முதலாளிக்கு நிறுவனத்தில் நிறைய பொறுப்பு உள்ளது. ஒவ்வொரு தொழிலாளியும் தங்கள் சொந்த நிலை மற்றும் தினசரி பணிகளுக்கு ஏற்ப முடிவுகளை எடுக்கிறார்கள்.

ஒரு விஷயத்தை தெளிவுபடுத்துவதன் மூலம், நீங்கள் அதற்கு போதுமான தீர்வுகளைக் கண்டறிய முடியும், எனவே, அடிக்கடி ஏற்படும் சந்தேகங்களால் ஏற்படும் தேய்மானம் மற்றும் கண்ணீரை சமாளிப்பதன் மூலம் உங்கள் உணர்ச்சித் தரத்தை மேம்படுத்துகிறது (குறிப்பாக இந்த சந்தேகங்கள் முக்கிய விமானத்தை பாதிக்கும் போது). பேச்சுவழக்கில் ஒரு உண்மையைத் தெளிவாகப் பார்ப்பது என்று சொல்லலாம்.

தீர்வுகளைக் கண்டறிதல்

அறிவின் பார்வையில், விஞ்ஞானிகளால் செய்யப்பட்ட சிறந்த வேலையை அங்கீகரிப்பது வசதியானது, அவர்களின் பணிக்கு நன்றி, முன்னேற்றத்திற்கு ஒத்ததாக இருக்கும் முக்கிய பிரச்சினைகளை தெளிவுபடுத்த முடிந்தது. மறுபுறம், ஒரு விசாரணையில் இது ஒரு குற்றத்தில் என்ன நடந்திருக்கும் என்பதையும், குற்றம் சாட்டப்பட்டவர் குற்றவாளியா இல்லையா என்பதையும் தெளிவுபடுத்துவதாகும். இது உண்மைகளை முடிப்பது பற்றியது.

அறிவின் பார்வையில், மனித இதயத்தை பாதிக்கும் உலகளாவிய பிரச்சினைகளை தெளிவுபடுத்திய பிரபலமான சிந்தனையாளர்களின் பிரதிபலிப்பைக் காட்டும் அறிவுத் துறையான முதல் ஞானமாக தத்துவத்தின் முக்கியத்துவத்தை முன்னிலைப்படுத்துவது மதிப்பு: உண்மை என்ன, என்ன காதல், வாழ்க்கையின் சுருக்கம், அறிவின் செயல்முறை ...

முதுமையில் நினைவாற்றல் குறைவதைத் தடுக்க சுறுசுறுப்பான மனமும் உடற்பயிற்சியும் மிகவும் அவசியம். பங்கேற்பாளர்கள் சிந்திக்கவும் தீர்வுகளைக் கண்டுபிடிக்கவும் அனுமதிக்கும் விளையாட்டுகள் குறிப்பாக பொருத்தமானவை.

புகைப்படங்கள்: iStock - 123ducu / tawatchaiprakobkit