பொது

நம்பத்தகுந்த வரையறை

என்ற கருத்து நம்பத்தகுந்த அதை நம் மொழியில் இரண்டு முக்கிய உணர்வுகளுடன் பயன்படுத்துகிறோம். ஒருபுறம், எப்போது ஏதோ ஒன்று தகுதியானது மற்றும் பாராட்டு, கைதட்டல்களுக்குத் தகுதியானது, அதன் சிறப்பான நிலைமைகளுக்காக, அது வெளிப்படுத்தியதற்காக அல்லது அது உருவாக்கிய சில செயலுக்கான மரியாதைக்காக, அது நம்பகத்தன்மையின் அடிப்படையில் விவாதிக்கப்படும்..

மறுபுறம், ஏதாவது மாறும் போது நம்பகமான, பரிந்துரைக்கத்தக்க, ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க அது நம்பத்தகுந்தது என்று அவரைப் பற்றி கூறப்படும். அந்த உண்மைகள், சூழ்நிலைகள், அவற்றின் நிலைமைகள் காரணமாக, உண்மையாக, உண்மையாக இருப்பதற்கு முற்றிலும் சாத்தியம் உள்ள சூழ்நிலைகள் தொடர்பாக நாம் பொதுவாக இந்த உணர்வைப் பயன்படுத்துகிறோம்.

சந்தேகமில்லாமல், இன்று நாம் அதிகமாகப் பயன்படுத்தும் வார்த்தையின் அர்த்தம் இதுதான்.

அந்த பகுதியில் செல்போன் சிக்னல் இல்லாததால் உங்கள் சகோதரன் சரியான நேரத்தில் உங்களை அழைக்க முடியவில்லை என்பது நம்பத்தகுந்த விஷயம். வழக்கறிஞரின் மரணத்திற்கான காரணம் குறித்து வழக்குத் தொடுத்துள்ள கருதுகோள் முற்றிலும் நம்பத்தகுந்ததாகும்..

எனவே, ஏதாவது கூறப்படுவது நம்பத்தகுந்ததாக இருக்கும்போது, ​​குறிப்பிடப்பட்ட வார்த்தையின் இந்த இரண்டாவது அர்த்தத்தில், அது இருக்கும் என்று நாம் சொல்ல வேண்டும் ஒத்திசைவான, தர்க்கரீதியானவேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், அதை உருவாக்கும் அனைத்து கூறுகளும் ஒத்திசைவுடன் நெருக்கமாக உள்ளன மற்றும் நம்பகத்தன்மையை, சாத்தியமாக்குகின்றன. உதாரணமாக, இதில் அதிக சந்தேகம் இல்லை.

இப்போது, ​​நாம் வலியுறுத்த வேண்டிய ஒன்று நம்பத்தகுந்ததாகக் கூறப்பட்டால், அது உண்மையாகக் கருதப்படுவதல்ல, அதாவது, அந்தத் தகுதியுடன் அது சாத்தியமான, சாத்தியமான மற்றும் தர்க்கரீதியான கட்டமைப்பிற்குள் வைக்கப்படுகிறது, இருப்பினும் அது அவசியம். அது உண்மை மற்றும் சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி தீர்மானிக்கும் ஆதாரங்களைக் கண்டறிய அதன் ஆய்வின் ஆழத்தில் முன்னேறுகிறது, குறிப்பாக உண்மை அல்லது தவறானவை என தீர்மானிக்க ஒரு தீர்ப்பு தேவைப்படும் உண்மைகள் வரும்போது.

இந்தக் கருத்துக்கு எதிரான கருத்துக்கள் ஒரு புறம் கண்டிக்கத்தக்கது, உரையாற்றிய வார்த்தையின் முதல் உணர்வைப் பொறுத்து, இரண்டாவதாக சாத்தியமற்றது அல்லது நம்பத்தகுந்ததாக இல்லை என்பது இந்த வார்த்தையின் இரண்டாவது அர்த்தத்தின் மறுபக்கமாக இருக்கும்.