பொது

கணிக்க முடியாத வரையறை

கணிக்க முடியாதது என்ற சொல், துல்லியமாக, கணிக்க முடியாத, முன்கூட்டியே எதிர்பார்க்க முடியாத அல்லது அறிய முடியாத அனைத்தையும் குறிக்கிறது. ஏதாவது அல்லது யாரோ கணிக்க முடியாதது என்ற கருத்து, அது அறிவியல் சாத்தியங்கள் அல்லது பாரம்பரிய அறிவுக்கு அப்பாற்பட்டது என்ற கருத்தையும் தருகிறது, எனவே, அதைக் கட்டுப்படுத்துவது அல்லது தெரிந்துகொள்வது கடினமாக இருக்கலாம். கணிக்க முடியாத சொல், மனிதர்கள் மற்றும் சூழ்நிலைகள், நிகழ்வுகள், இயற்கை நிகழ்வுகள் போன்றவற்றுக்குப் பயன்படுத்தக்கூடிய தகுதியான பெயரடையாக செயல்படுகிறது.

அதே சொல் ஏற்கனவே நமக்குக் காட்டுகிறது அல்லது அதன் அர்த்தத்தை விளக்குகிறது: கணிக்க முடியாதது என்பது யூகிக்கக்கூடியது என்பதற்கு எதிரானது. அந்த முடிவை நோக்கி நம்மை வழிநடத்தும் சில கூறுகள் செயல்படுவதால் அல்லது நிலைமை பலமுறை திரும்பத் திரும்ப வருவதால், அது முன்கூட்டியே தெரிந்துகொள்ளக்கூடிய ஒன்று, அடுத்த வாய்ப்பும் அதேதான் என்று முடிவு செய்யலாம். எனவே, கணிக்க முடியாதது இதற்கு நேர்மாறானது: இது ஒரு ஒழுங்கற்ற செயலின் விளைவாக அல்லது இது சம்பந்தமாக ஒரு மாதிரியை நிறுவுவதற்கு போதுமான சூழ்நிலைகள் இன்னும் அறியப்படாததால் கணிக்க முடியாத ஒன்று.

சில சந்தர்ப்பங்களில், கணிக்க முடியாத சொல் எதிர்மறையான அர்த்தங்களைக் கொண்டிருக்கலாம், குறிப்பாக மனிதர்களால் தேர்ச்சி பெறவோ அல்லது கட்டுப்படுத்தவோ முடியாத ஒன்றைக் குறிக்கும். இயற்கை எவ்வாறு நடந்துகொள்கிறது, பல முறை புரிந்துகொள்ளக்கூடியது மற்றும் பல முற்றிலும் கணிக்க முடியாதது, எனவே மனிதர்களுக்கு ஆபத்தானது என்பதில் இது குறிப்பாகத் தெரியும். ஒரு நபரின் குணாதிசயம் அதிகமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ வரையறுக்கப்பட்ட முறை அல்லது அளவுருவைப் பின்பற்றாதபோது கணிக்க முடியாததாக இருக்கலாம்: கடுமையான ஆளுமைக் கோளாறுகள் மற்றும் மனநிலை மாற்றங்கள், வெவ்வேறு மனநிலைகள் அல்லது வாழ்க்கையின் சூழ்நிலைகளில் வெவ்வேறு தோரணைகள் காரணமாக, ஒரு நபரின் ஆளுமை கணிக்க முடியாததாகவும் இருக்கும். இங்கே, கணிக்க முடியாத கருத்து புதிரானதாகப் புரிந்து கொள்ளப்பட்டால் நேர்மறையான அர்த்தத்தைக் கொண்டிருக்கும், ஆனால் அது முரண்பாடானதாகப் புரிந்து கொள்ளப்பட்டால் எதிர்மறையானது.