பொது

நேரமின்மையின் வரையறை

நேரம் தவறாமை என்பது ஒரு நபர் தனது பணிகள், அவர்கள் செல்ல வேண்டிய இடங்கள் போன்றவற்றுக்கு சரியான நேரத்தில் வருவதற்கான திறன் என்று புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. நேர மேலாண்மை என்பது நவீன சமூகங்களின் மிக முக்கியமான மற்றும் சிறப்பியல்புகளில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது, இதில் நேர மேலாண்மை மிகவும் பொருத்தமானது. நேரமின்மையை ஒரு மதிப்பாக அதே நேரத்தில் ஒரு அணுகுமுறையாகப் புரிந்து கொள்ள முடியும்: ஒருபுறம் இது சரியான நேரத்தில் செயல்படுவதன் விளைவாகும், பின்னர் நேரத்தை எவ்வாறு நிர்வகிப்பது என்பதை அறிவது மறுபுறம் இது மிகவும் பாராட்டப்பட்ட மதிப்பாகும், குறிப்பாக பணியிடத்தில். . சரியான நேரத்தில் செயல்படும் நபர் எப்போதுமே பொறுப்பு, மரியாதை மற்றும் ஒழுங்கமைவு பற்றிய கருத்தை ஒரு நேரத்துக்குச் செயல்படும் நபர் கொடுக்கும் உருவத்திற்கு மாறாகத் தருகிறார்.

நேரத்திற்குச் செயல்படுவது, சரியான நேரத்தில் இடங்களுக்குச் செல்வது அல்லது சரியான நேரத்தில் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது ஆகியவை நமது சமூகங்களின் சிறப்பியல்பு என்று சொல்லலாம். வரலாற்றின் பெரும்பகுதியில் சூரியன், கோள்கள் போன்ற இயற்கை நிகழ்வுகளிலிருந்து மனிதன் நேரத்தை அளந்தான். இருப்பினும், நவீனத்தில், முதலாளித்துவம் மற்றும் எந்தவொரு சூழ்நிலையிலிருந்தும் பணம் சம்பாதிக்கும் அதன் ஆர்வமும், இந்த விளக்கங்களை மேலும் மேலும் கட்டுப்படுத்த முற்பட்டது, இது மிகவும் அளவிடக்கூடிய மற்றும் புறநிலையான ஒரு வகை நேரத்தை அளவிடுவதற்கு.

நேரம் தவறாமை என்பது, தன்னிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ள பல்வேறு நோக்கங்களையும் பொறுப்புகளையும் நிறைவேற்றும் வகையில், தனக்கு இருக்கும் நேரத்தை எவ்வாறு பயன்படுத்திக் கொள்வது மற்றும் ஒழுங்கமைப்பது என்பதை அறிந்துகொள்ளும் எண்ணத்துடன் செய்ய வேண்டும். அதே சமயம், குறிப்பிட்ட நேரத்தில் ஒரு இடத்திற்கு வந்து சேருவது என்ற அர்த்தத்தில் சரியான நேரத்தில் செயல்படுவதைப் பற்றி பேசும்போது, ​​​​இறுதியில் அதை பாதிக்கும் வெவ்வேறு மாறிகளைக் கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டு நேரத்தை எவ்வாறு நிர்வகிப்பது என்பதை அறியும் யோசனையுடன் இது தொடர்புடையது. சரியான வழியில் அந்த இடத்திற்கு வருவதற்கான நோக்கம்.