பொருளாதாரம்

மதிப்பீட்டின் வரையறை

மதிப்பீடு என்பது ஒரு பொருள் அல்லது சேவைக்கு பொருளாதார மதிப்பை வழங்குவது, அதை வாங்குதல் மற்றும் விற்பது போன்ற சந்தையில் நிலைநிறுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டது.

நிதி மற்றும் பொருளாதாரத்தைப் பொறுத்தவரை, மதிப்பீடு அல்லது மதிப்பீடு என்பது ஒரு பொருளின் இறுதி மதிப்பை அல்லது எந்தவொரு பொருளின் இறுதி மதிப்பையும் தீர்மானிக்க பல்வேறு குறிகாட்டிகளின் சிந்தனையாகக் கருதப்படுகிறது, இதனால், பொருளாதார நடவடிக்கைகளில் அதன் பரிமாற்றத்தை செயல்படுத்துகிறது.

ஒரு வகை மதிப்பீடு என்பது நகர்ப்புற திட்டமிடல் ஆகும், இது ரியல் எஸ்டேட் வகை சொத்துக்கள் மற்றும் உரிமைகளை மதிப்பிட முயல்கிறது, பெரும்பாலும் பங்கேற்பாளர்கள் அல்லது உரிமையாளர்களிடையே மாற்றம் அல்லது அதுபோன்ற சூழ்நிலையில் செலவினங்களை சமமாக விநியோகிப்பதற்காக. இந்த நிகழ்வுகளில் ஒப்பிடும் முறை (ஒத்த சொத்துக்கள்), மூலதனமாக்கல் முறை (சொத்து மூலம் கிடைக்கும் நிகர வருவாயின் அடிப்படையில்), காடாஸ்ட்ரல் மதிப்பு (விதிமுறைகளின்படி கேடாஸ்ட்ரே மதிப்பீடு) போன்ற பல்வேறு மதிப்பீட்டு முறைகள் உள்ளன. பொது), மற்றும் நிலத்தின் எஞ்சிய மதிப்பு.

உரிமையாளர் ஒரு ரியல் எஸ்டேட் சொத்தை விற்க விரும்பும் மற்றும் சாத்தியமான வாங்குபவர்களுக்கான குறிப்பு அளவுருவாக அதன் மதிப்பின் அதிகாரப்பூர்வ மதிப்பீட்டைப் பெற விரும்பும் சந்தர்ப்பங்களில் மதிப்பீட்டைப் பற்றி நாங்கள் பேசுகிறோம். இந்த மதிப்பீடுகள் பொதுவாக இடம், அளவு, நிபந்தனைகள் மற்றும் பிற குறிகாட்டிகளின் அளவுகோல்களைக் கருதுகின்றன.

கலைப் படைப்புகள், நகைகள், சேகரிப்புகள், வாகனங்கள் மற்றும் பிற பொருட்களின் மதிப்பை நிர்ணயிக்கும் நோக்கத்திற்காகவும் மதிப்பீடு என்ற சொல் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. பொருள்களின் மதிப்பீடுகள் நிகழலாம், இதனால் அதன் உரிமையாளர் அவற்றை பரிமாற்ற வீடுகளில் பணத்திற்கு மாற்றலாம். ஆனால் ஏலத்தில் வைக்கப்படும் தனித்துவமான மற்றும் பிரத்தியேகமான துண்டுகள் வரும்போது அவை அடிக்கடி நடைபெறுகின்றன, மேலும் ஆர்வமுள்ள வாங்குபவர்களால் அதிகரிக்கப்படும் (அல்லது இல்லை) ஏலத்தில் ஒரு அடிப்படை விலையை தீர்மானிக்க மதிப்பீடு அவசியம்.

மதிப்பீடு அல்லது மதிப்பீடு, அது வெவ்வேறு முறைகளுடன் செயல்பட்டாலும், இறுதிச் செலவைத் தீர்மானிப்பதற்கான அகநிலை அல்லது சமூக மதிப்பின் ஒதுக்கீட்டைக் கொண்டிருக்கும்.