பொது

ஆவதற்கான வரையறை

ஆகுதல் என்ற கருத்து வெவ்வேறு அர்த்தங்களைக் கொண்டுள்ளது. முதலாவதாக, இது ஏதோவொன்றாக மாறுவதற்கு அல்லது மாறுவதற்கு ஒத்ததாக இருக்கிறது, மேலும் இது ஒரு வழிபாட்டுமுறையாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது (உதாரணமாக, நாசா விஞ்ஞானியாக ஆக வேண்டும் என்பதே அவரது மிகப்பெரிய விருப்பம்). மறுபுறம், ஆகுதல் என்பது நடப்பதற்கு அல்லது நடப்பதற்குச் சமமானதாகும், மேலும் இது காலப்போக்கில் மற்றும் அதன் விளைவுகளுடன் தொடர்புடையது (நிகழ்வுகளின் போக்கு அவரை ஒரு அரசியல்வாதி என்ற பதவியில் இருந்து ராஜினாமா செய்ய வழிவகுத்தது). இறுதியாக, ஆகுதல் என்பது தத்துவத்தின் ஒரு கருத்தாகும்.

ஒரு தத்துவப் பிரச்சனையாக மாறுகிறது

ஆக வேண்டும் என்ற எண்ணம், ஏதோ ஒன்று வேறொன்றாக மாறும் செயல்முறையைக் குறிக்கிறது. இந்த அர்த்தத்தில், மெட்டாபிசிக்ஸில் மாறாதது இருப்பது என்று அறியப்படுகிறது, அதற்கு மாறாக, மாறுவது உள்ளது, அதாவது, வேறொன்றாக மாறுகிறது. ஒரு யோசனையாக மாறுவது ஏதோவொன்றாக மாறுவதற்கான பல்வேறு வழிகளை வெளிப்படுத்துகிறது என்பதை இது குறிக்கிறது.

தத்துவத்தில் நாம் மாறுதலின் சிக்கலைப் பற்றி பேசுகிறோம், இது மாற்றத்தின் சிக்கலுக்கு சமம். வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், சில நேரங்களில் மாற்றத்தின் கொள்கை என்று அழைக்கப்படும் விஷயங்கள் ஏன் மாறுகின்றன என்பதைப் புரிந்து கொள்ள அனுமதிக்கும் விளக்கத்தை தத்துவம் நாடியுள்ளது.

அயோனிய தத்துவவாதிகள் என்ன மாறுகிறது, என்னவாகிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்வது அவசியம் என்று கருதினர். மாறக்கூடிய மற்றும் மாறுபட்டதாக மாறுவது கணிதத்தின் மூலம் வெளிப்படுத்தப்படுகிறது என்பதை பித்தகோரியர்கள் புரிந்துகொண்டனர். ஹெராக்ளிட்டஸ் யதார்த்தத்தை ஆவதாக அடையாளம் காட்டினார், ஏனெனில் எல்லாம் மாறுகிறது மற்றும் எதுவும் எஞ்சவில்லை.

அதற்கு பதிலாக, பர்மெனிடிஸ், மாற்றம் வெளிப்படையானது என்று கூறினார், ஏனெனில் பகுத்தறிவுடன் இருப்பது என்ற எண்ணம் மாற்றம் இல்லாததைக் குறிக்கிறது (ஏதாவது தர்க்கரீதியாக இருப்பதை நிறுத்தினால் அது இல்லை, அது அர்த்தமற்றது). ஒரு தத்துவக் கேள்வியாக மாறுவதற்கான சிக்கல் கிரேக்கர்களிடமிருந்து இன்றுவரை சிந்தனையின் வரலாற்றைக் கடந்து செல்கிறது.

இன்று ஆவதற்கான பிரச்சனை தொடர்ந்து விவாதிக்கப்படுகிறது. புரிந்துகொள்வது வாழ்க்கையைப் புரிந்துகொள்வதற்கு சமம் என்று வாதிடும் தத்துவவாதிகள் உள்ளனர். இந்த அர்த்தத்தில், மனிதனின் இருப்பு, வரலாறு, மொழி, கலாச்சாரம் அல்லது கருத்துக்கள் என அனைத்தும் மாறுவதற்கு உட்பட்டவை என்று பொருள்படும் அனைத்தும் மனிதனாக மாற்றப்பட்டு மாற்றப்படுகின்றன.

பொருள் பரிமாணம் (ஒரு தனிநபரை பாதிக்கும் உடல் மாற்றங்கள்) மற்றும் ஆன்மீக பரிமாணம் (உதாரணமாக, மன அல்லது அறிவுசார் இயல்புகளின் உள் மாற்றங்கள்) ஆகிய இரண்டு பரிமாணங்கள் உள்ளன என்று நாம் கூறலாம். எப்படியோ, மனிதன் ஆவதற்கான சிக்கலைப் புறக்கணிக்க முடியாது, ஏனென்றால் எல்லா யதார்த்தமும் காலத்தின் கருத்துடன் தொடர்புடையது.

ஆக மற்றும் இயங்கியல்

தத்துவமாக மாறுவதற்கான யோசனை இயங்கியல் யோசனையுடன் நேரடி உறவைக் கொண்டுள்ளது, இது சிந்தனை வரலாற்றில் ஒரு முக்கிய கருத்தாகும். மாறுதல் மற்றும் இயங்கியல் என்பது மனிதர்களைப் பாதிக்கும் மாற்றங்கள் மற்றும் மாற்றங்களைப் புரிந்துகொள்ள அனுமதிக்கும் கருத்துக்கள் (உதாரணமாக, வரலாற்றின் இயங்கியல் புரிதல்).

புகைப்படங்கள்: iStock - choja / poba

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found