விஞ்ஞானம்

லென்ஸ் என்றால் என்ன »வரையறை மற்றும் கருத்து

இன் உத்தரவின் பேரில் ஒளியியல், தி லென்ஸ் அது ஒரு பொதுவாக கண்ணாடியால் ஆனது, வெளிப்படையானது, அதன் முகம் தட்டையாக இல்லை, ஆனால் வளைந்திருக்கும் மற்றும் ஒளிவிலகல் நிகழ்வின் விளைவாக, ஒரு முகத்தைத் தாக்கும் ஒளிக்கதிர்கள் திசைதிருப்பப்பட்டு மற்றொன்றில் தோன்றும். இது பொதுவாக ஒளியியலில் பயன்படுத்தப்படும் பல்வேறு கூறுகளில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

இதற்கிடையில், லென்ஸ் இருக்க முடியும் குவிந்த அல்லது குவிந்த, அதாவது, அதன் முனைகளை விட மையத்தில் அதிக தடிமன் உள்ளது, அல்லது தவறினால், மாறுபட்ட அல்லது குழிவான, மையப் பகுதியை விட முனைகளில் அதிக தடிமன் கொண்டது.

லென்ஸ்கள் பொதுவாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன மனிதர்களின் பார்வைக் குறைபாடுகளை சரிசெய்வதுடன், பூதக்கண்ணாடிகள், கேமராக்கள், இமேஜ் ப்ரொஜெக்டர்கள், தொலைநோக்கிகள் மற்றும் நுண்ணோக்கிகள் போன்ற கருவிகளிலும் உள்ளன., இந்த கடைசி இரண்டையும் அறிவியல் ஆராய்ச்சி சூழல்களில் பயன்படுத்தியது.

வானியல் மதிப்பீடுகளைச் செய்ய முதல் தொலைநோக்கி உருவாக்கப்பட்டது என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் கலிலியோ கலிலி, ஒரு குவிந்த அல்லது நேர்மறை லென்ஸ் மற்றும் மாறுபட்ட அல்லது எதிர்மறை லென்ஸ் இரண்டையும் பயன்படுத்துதல்.

அவர்களின் பங்கிற்கு, லென்ஸ்கள் பார்வை பிரச்சனைகளை சரிசெய்வதற்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன, அவை என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன கண்ணாடிகள், கண்ணாடிகள் மற்றும் இருமுனைகள்அவை இரண்டு படிகங்களைக் கொண்டிருக்கின்றன, அவை ஒரு சட்டத்தின் வழியாக வைக்கப்படுகின்றன. இந்த லென்ஸ்கள் வெவ்வேறு சக்திகளைக் கொண்டுள்ளன மற்றும் குறிப்பாக சந்தர்ப்பங்களில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன ப்ரெஸ்பியோபியா, கிட்டப்பார்வை அல்லது ஹைபரோபியா.

மற்ற வகை லென்ஸ்கள்: தொடர்பு லென்ஸ் (அவை ஒரு பக்கம் குழிவானதாகவும், மறுபுறம் குவிந்ததாகவும் இருக்கும் லென்ஸ்கள், அவை கண்ணின் மீது, இன்னும் துல்லியமாக கார்னியாவில், ஒப்பனை நோக்கங்களுக்காக, கண்களின் அசல் நிறத்தை மாற்ற அல்லது பார்வைக் குறைபாட்டைக் குறைக்க) மற்றும் உள்விழி லென்ஸ் (இது ஒரு வகை லென்ஸ் ஆகும், இது சிலிகான் அல்லது அக்ரிலிக் மூலம் செய்யப்படலாம் மற்றும் லென்ஸில் அல்லது கார்னியாவின் வடிவத்தில் உள்ள நிலையை மேம்படுத்தும் நோக்கத்துடன் நோயாளியின் கண்ணில் அறுவை சிகிச்சை மூலம் பொருத்தப்படுகிறது).

மறுபுறம், சூரியனின் கதிர்களில் இருந்து பார்வையைப் பாதுகாக்கும் நோக்கத்துடன் பயன்படுத்தப்படும் அந்த லென்ஸ்கள் லென்ஸ்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றன, ஆனால் சூரியனுடையது.

கண்ணாடிகள் மற்றும் கண்ணாடிகளின் மேற்கூறிய சொற்கள் பெரும்பாலும் இந்த வார்த்தைக்கு ஒத்த சொற்களாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.