நிலவியல்

புவியியல் வரையறை

மூலம் புரிந்து கொள்கிறோம் நிலவியல் இயற்கை மற்றும் மனிதக் கண்ணோட்டத்தில் பூமி தொடர்பான நிகழ்வுகளின் பகுப்பாய்வில் ஆர்வமுள்ள அந்த அறிவியலுக்கு. அதனால்தான் புவியியலுக்கு மேற்பரப்பு, இயற்கை மற்றும் பிராந்திய கூறுகளுடன் தொடர்புடைய அனைத்தும் முக்கியம், ஆனால் அந்த பிரதேசங்களில் வசிக்கும் மக்கள்தொகை மற்றும் வெவ்வேறு வகையான இடங்களுக்குத் தழுவல் ஆகியவையும் முக்கியம்.

கிரேக்க மொழியில் இருந்து வந்தது, வார்த்தை நிலவியல் "பூமியின் விளக்கம்" என்று பொருள்படும், மேலும் இந்த விஞ்ஞானம் நமது கிரகத்துடன் தொடர்புடைய பல்வேறு அம்சங்களை விவரிப்பதற்கும் பகுப்பாய்வு செய்வதற்கும் இப்படித்தான் இருக்கும். அத்தகைய பகுப்பாய்வை மேற்கொள்ள, ஆய்வு அல்லது ஆர்வத்தின் பொருள் மாறுபடும் பல்வேறு அணுகுமுறைகளைப் பயன்படுத்தலாம்.

இந்த அணுகுமுறைகளில் நாம் இயற்பியல் புவியியலைக் குறிப்பிடலாம் (இது காலநிலை, நிலப்பரப்பு, மேற்பரப்பு, வளிமண்டலம் அல்லது நிவாரணம் போன்ற இயற்கை நிகழ்வுகளுடன் நேரடியாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது), மனித அல்லது சமூக புவியியல் (இயற்கை உலகில் செருகப்பட்ட மனிதனைப் படிக்கும், அதன் தழுவல் மற்றும் அதை மாற்றியமைத்தல்), சுற்றுச்சூழல் புவியியல் (இயற்கை இடங்கள் மனிதனுடன் எவ்வாறு தொடர்புடையவை என்பதை பகுப்பாய்வு செய்யும் பொறுப்பு). குறிப்பிட்ட இடங்களில் புவியியல் உண்மைகளின் செயற்கையான மற்றும் குறிப்பிட்ட ஆய்வில் ஆர்வமுள்ள பிராந்திய புவியியலுக்கு கூடுதலாக நிலப்பரப்பு புவியியல் (இது வெவ்வேறு நிலப்பரப்புகளைப் புரிந்துகொள்ள முயல்கிறது) உள்ளது.

புவியியல் என்பது பூமி, அதன் நிலப்பரப்புகள், பண்புகள் மற்றும் குடியிருப்பாளர்கள் பற்றிய ஆய்வு ஆகும்

தொழில்நுட்பம் மற்றும் புவி-லொக்கேட்டர்களின் முன்னேற்றம் அனைவருக்கும் கிடைக்கும், குறைவான மற்றும் குறைவான மக்கள் தங்கள் ஆய்வில் ஆர்வமாக உள்ளனர், உண்மை என்னவென்றால், இந்த விஞ்ஞானம் கிரகத்தில் அதன் தட்பவெப்பநிலை, நிலவியல் மற்றும் பல்வேறு நிலைமைகளைப் பொறுத்து என்ன நடக்கிறது என்பதை விரிவாக ஆய்வு செய்கிறது. . இது மனித மற்றும் இயற்கை நிகழ்வுகளின் இடஞ்சார்ந்த பகுப்பாய்வு, பூமி அறிவியலின் ஆய்வு மற்றும் இயற்கைக்கும் மனித வாழ்க்கைக்கும் இடையிலான உறவைப் பற்றிய ஆய்வு ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது. சுற்றுச்சூழலை பாதிக்கும் சமூக, பொருளாதார மற்றும் சுற்றுச்சூழல் செயல்முறைகளையும் இது பகுப்பாய்வு செய்கிறது. அதைப் பற்றி ஆழமாகத் தெரிந்துகொள்வது முக்கியம் என்று நீங்கள் நினைக்கவில்லையா?

இது மக்களின் வாழ்க்கை முறையுடன் பரவலாக தொடர்புடையது

ஒரு பிராந்தியத்தின் புவியியல் நிலைமைகள் அதன் குடிமக்களின் வாழ்க்கை முறையை பாதிக்கிறது மற்றும் அவர்களின் அன்றாட வாழ்க்கையை பாதிக்கிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் வாழும் மக்களின் சமூக விதிமுறைகள், கலாச்சாரம், கலை வடிவங்கள், இலக்கியம், உணவுப் பழக்கம், கொண்டாட்டங்கள் மற்றும் மரபுகள் ஆகியவற்றில் அவை ஆழமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. புவியியல் ஆய்வு உலகில் மக்கள்தொகை பரவல் மற்றும் அவர்களின் வாழ்க்கை முறைகளில் உள்ள வேறுபாடுகளைப் புரிந்து கொள்ள உதவுகிறது.

வழிசெலுத்தலை எளிதாக்குகிறது

இந்த ஆய்வுத் துறையானது பல்வேறு பிரதேசங்கள் மற்றும் நாடுகளின் புரிதல் மற்றும் இருப்பிடம், அத்துடன் கிரகம் முழுவதிலும் உள்ள நிலப்பரப்பு மற்றும் நீர்நிலைகளின் அமைப்பு ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது. இந்த அறிவுப் பிரிவின் ஆய்வின் முக்கியப் பகுதியான வரைபடங்கள், உலகில் உள்ள இடங்களைக் கண்டறிய நமக்கு உதவுகின்றன, தொலைவுகளின் மனப் படத்தை உருவாக்க அல்லது அளவு, உயரம் அல்லது ஆழம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் பிரதேசத்தின் அளவை அறிய அனுமதிக்கிறது. . மேற்கூறியவை அனைத்தும் நமது வழிசெலுத்தல் திறன்களை மேம்படுத்துவதற்கு பங்களிக்கின்றன, மேலும் பல விஷயங்களைத் தவிர, நாடுகளுக்கிடையேயான இயக்கம் மற்றும் வர்த்தக பரிமாற்றத்தின் அடிப்படையில் நமக்கு பயனளிக்கின்றன.

இயற்கை வளங்களைப் படிக்கவும்

காலநிலை நிலைமைகள் ஒரு பிராந்தியத்தில் வளரும் மக்கள், விலங்குகள் மற்றும் தாவரங்களின் வாழ்க்கையை பாதிக்கிறது. ஒவ்வொரு இடத்தின் கிடைக்கும் வளங்களும் அதன் இருப்பிடம் மற்றும் அங்கு நிலவும் புவியியல் நிலைமைகளால் பெரிதும் பாதிக்கப்படுகின்றன. சவூதி அரேபியாவிலிருந்து ஏன் எண்ணெய் வருகிறது? சீனாவும் இந்தியாவும் ஏன் அதிக அரிசி உற்பத்தி செய்கின்றன? ஆப்பிரிக்க நாடுகளில் ஒட்டகங்களும் ஆர்க்டிக்கில் துருவ கரடிகளும் ஏன் வாழ்கின்றன? ஒவ்வொரு குறிப்பிட்ட இடத்தின் புவியியல் சூழ்நிலையில் பதில் உள்ளது.

இது புவியியலுடன் பரவலாக தொடர்புடையது

நிலப்பரப்புகள் மற்றும் உயரங்கள் போன்ற புவியியல் பண்புகள், பலவற்றுடன், உலகின் வெவ்வேறு புள்ளிகளில் வேறுபடுகின்றன. இந்தத் துறையானது புவியியலுடன் நெருக்கமாக இணைக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் ஒரு பகுதி எந்த வகையான இயற்கை பேரழிவுகளுக்கு ஆளாகிறது என்பதை நமக்குக் கற்பிக்கிறது, இது தேவையான தடுப்பு நடவடிக்கைகளை எடுக்க அனுமதிக்கிறது. அணைகள் மற்றும் மின்சாரத் திட்டங்களைத் திட்டமிடுவதிலும், வணிக மற்றும் வணிக வளர்ச்சிக்குத் திட்டமிடுவதிலும் இது மனிதனுக்குப் பெரும் உதவியாக இருக்கிறது.

வாழ்க்கையை மதிப்பிட உதவுகிறது

புவியியல் ஆய்வு அனைத்து வகையான வாழ்க்கையின் பன்முகத்தன்மையையும் பாராட்ட நம்மை அழைக்கிறது. இயற்கையானது மனிதர்களை எவ்வாறு பாதிக்கிறது மற்றும் இயற்கையை நாம் எவ்வாறு பாதிக்கிறோம் என்பதை இதன் மூலம் புரிந்து கொள்ள முடியும். காலப்போக்கில் கலாச்சாரங்கள் எவ்வாறு உருவாகியுள்ளன, நாகரிகங்கள் எவ்வாறு பிறந்தன என்பதைப் பற்றிய சிறந்த புரிதலை இது வழங்குகிறது. கூடுதலாக, பூமியை மனிதகுலத்தின் வீடாக மதிப்பிடுவதற்கும், கிரகத்தின் வளங்கள் எவ்வாறு நிலையான வழியில் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும் என்பது தொடர்பாக சரியான முடிவுகளை எடுப்பதில் எங்களுக்கு ஆதரவளிப்பதற்கும் இது மிகவும் பயனுள்ள கருவியாகும்.

அதன் வேலையைச் செய்ய, புவியியல் வெவ்வேறு ஆதாரங்களைக் கொண்டிருக்க வேண்டும், அது அவசியமாக இல்லாமல் முடிவுகளைப் பெற அனுமதிக்கிறது. இந்த அர்த்தத்தில், வரைபடங்கள் மற்றும் வரைபடங்கள் எப்போதும் புவியியல் வேலைகளின் முக்கிய கூறுகளில் ஒன்றாகும். அதே நேரத்தில், மற்றும் கடந்த தசாப்தங்களில் இருந்து, புவியியல் தூரத்திலிருந்து பூமியின் முழுமையான படத்தை கொடுக்கும் செயற்கைக்கோள் சாதனங்களின் உதவியை நம்ப முடிந்தது. கூடுதலாக, கிரகத்தில் நிகழும் நிகழ்வுகளைப் புரிந்துகொள்வதற்கு அவசியமான நீரியல், புவியியல், மானுடவியல், சமூகவியல் மற்றும் பிற அறிவியல்களின் ஆய்வு மூலம் அதன் பகுப்பாய்வை நிறைவு செய்கிறது.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found