விஞ்ஞானம்

குறிப்பு சட்டத்தின் வரையறை

தி கட்டமைப்பு ஒரு கொண்டுள்ளது ஒரு ஆய்வாளர், ஆய்வாளர், பார்வையாளர், ஒரு நிலை மற்றும் இயற்பியல் அமைப்பில் இருக்கும் இயற்பியல் அளவுகளை அளவிடுவதற்குப் பயன்படுத்தும் ஒப்பந்தங்களின் தொடர்..

ஒரு உடல் அதன் இயக்கத்தின் வெளிப்படையான விளைவாக வெவ்வேறு நிலைகளில் பயணிக்கும் வடிவியல் இடம் மற்றும் இயற்பியல் அளவுகளுக்கு ஒதுக்கப்பட்ட மதிப்பு கருதப்படும் குறிப்பு சட்டத்திற்கு ஒத்திருக்கிறது, எடுத்துக்காட்டாக, இயக்கம் உறவினர் என மதிப்பிடப்படும்.

இப்போது, ​​​​அவை காணப்படும் அமைப்பைப் பொறுத்து அளவுகளின் மதிப்புகள் மாறக்கூடும் என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும், இது அனுமதிக்கும் ஒரு கணித வகையின் உறவுகளால் தொடர்ந்து இணைக்கப்படும் ஒரு சட்டமாகும். மற்றொரு ஆய்வாளரால் அடையப்பட்ட மதிப்புகளை எதிர்பார்க்கும் ஆய்வாளர்.

எனவும் அறியலாம் குறிப்பு அமைப்பு, எங்களைப் பற்றிய கருத்து பரவலாக கோரிக்கையின் பேரில் பயன்படுத்தப்படுகிறது கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் மற்றும் ரிலேட்டிவிஸ்டிக் மெக்கானிக்ஸ். ஒளியின் வேகத்துடன் ஒப்பிடும் போது ஓய்வில் அல்லது மிக மெதுவான இயக்கத்தில் காணப்படும் மேக்ரோஸ்கோபிக் இயற்பியல் உடல்களால் வெளிப்படுத்தப்படும் நடத்தையை விவரிக்கிறது என்பதை நினைவில் கொள்வோம். சார்பியல் இயக்கவியல் அல்லது சார்பியல் கோட்பாடு, உருவாக்கப்பட்டது விஞ்ஞானி ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன் உடல்களின் இயக்கம் மற்றும் ஈர்ப்பு விசை பற்றிய விஷயத்தைக் குறிப்பிடுகிறது.

கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸில், ஒரு ஆய அமைப்பைக் குறிக்க ஒரு குறிப்பு சட்டத்தின் கருத்து பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்த அமைப்பு ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட எண்களைப் பயன்படுத்தி ஒரு பொருள் அல்லது புள்ளியை ஆக்கிரமிக்கும் நிலையைத் தீர்மானிக்கிறது. ஒரு உதாரணம் நம்மை நன்றாகப் புரிந்துகொள்ள வைக்கும்: புவியியல் புள்ளிகளைக் கண்டறியும் நோக்கத்துடன் தீர்க்கரேகைகள் மற்றும் உயரங்களைக் குறிப்பிட அனுமதிக்கும் அமைப்பு.

சார்பியல் அல்லது சார்பியல் இயக்கவியல் கோட்பாட்டில், குறிப்புச் சட்டமானது விண்வெளியில் ஆர்வமுள்ள ஒரு புள்ளியை அடையாளம் காணவும், அதனுடன் எந்தவொரு நிகழ்வின் உண்மைகளையும் அவற்றின் வரிசைமுறையுடன் அடையாளம் காண உதவும் இடைவெளி-நேர ஒருங்கிணைப்புகளின் வரிசையைக் குறிக்கும்.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found