வணிக

நிதி திட்டமிடல் வரையறை

முன்மொழியப்பட்ட அந்த நோக்கங்களை அடைவதற்காக, நிறுவனங்களும் நிறுவனங்களும் திட்டங்களை உருவாக்குகின்றன, அதில் அந்த நோக்கங்களை அடைய மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய செயல்களை விவரிக்கின்றன. ஒரு நிறுவனத்திற்குள் இந்த மிக முக்கியமான செயல்முறை திட்டமிடல் அல்லது திட்டமிடல் என்ற பெயரால் நியமிக்கப்பட்டது..

இந்த பொதுச் செயல்பாட்டிற்குள்ளேயே, நிதித் திட்டமிடல் என்ற கருத்துடன் நியமிக்கப்பட்ட ஒரு பகுதியைக் காண்கிறோம், மேலும் அது ஆய்வில் ஈடுபடுவதால், நிறுவனம் அடைய விரும்பும் முடிவுகளைப் பற்றிய ஒரு திட்டத்தை உருவாக்க அனுமதிக்கும் ஒன்றாக இருக்கும். மாற்று உற்பத்தி மற்றும் சந்தைப்படுத்தல் உத்திகளின் அடிப்படையில் விற்பனை கணிப்புகள், வருமானம், சொத்துக்கள், முதலீடுகள் மற்றும் நிதியளித்தல் ஆகியவற்றுக்கு இடையேயான உறவு, பின்னர் நிதித் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்கான சிறந்த வழி எது என்பதைத் தீர்மானிக்கவும்..

நிதி திட்டமிடல் பணி அனைத்து அம்சங்களையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறது, அதனால்தான் விற்பனை, சொத்துக்கள், நிதி, வருமானம், முதலீடுகள் போன்ற பல்வேறு மாறிகளுக்கு இடையிலான உறவுகளையும் இது ஆய்வு செய்கிறது. ஏனெனில் துல்லியமாக இந்த உலகளாவிய பகுப்பாய்விலிருந்து நீங்கள் சிறந்த திட்டமிடல் விருப்பத்தை உருவாக்க முடியும், சாத்தியமான விளைவு சூழ்நிலைகளை கணக்கில் எடுத்துக் கொள்ளலாம். அந்த நேரத்தில் நிறுவனம் வைத்திருக்கும் நிதி நிலைமை மற்றும் எதிர்கால வாய்ப்புகளும் கருத்தில் கொள்ளப்படுகின்றன. மற்றும் மிக முக்கியமாக, திட்டத்தின் சாத்தியமான தோல்விக்கு நீங்கள் எப்போதும் மாற்றாக இருக்க வேண்டும், அதாவது, மீட்க அனுமதிக்கும் அல்லது வீழ்ச்சியை கடினமாக்காத ஒரு சாத்தியமான மாற்று.

வெளிப்படையாக, இந்த நடைமுறையை எதிர்கொள்ள எல்லையற்ற முறைகள் மற்றும் வழிகள் உள்ளன, மேலும் மேற்கூறிய அனைத்து கேள்விகளுக்கும் பதிலளிப்பது சிறந்ததாக இருக்கும், அதாவது, நிறுவனத்தின் யதார்த்தத்தை சரிசெய்யும்.

அபாயங்களைக் குறைத்தல், வணிக வாய்ப்புகளைப் பயன்படுத்துதல் மற்றும் கிடைக்கும் பொருளாதார வளங்கள் ஆகியவை நிதி திட்டமிடல் செயல்முறையின் நோக்கங்களாகும்.

மேற்கொள்ளப்படும் நிதித் திட்டமிடலால் நிறுவனத்தின் பொதுவான செயல்பாடு சாதகமாக பாதிக்கப்படுவது மட்டுமல்லாமல், கேள்விக்குரிய நிறுவனத்தை உயிருடன் மற்றும் செயலில் வைத்திருக்கும் போது இந்த நடைமுறை முக்கியமாக இருக்கும்.

இந்த செயல்முறையின் மூன்று தூண்கள் நம்மைப் பற்றி கவலைப்படுவதாகத் துறையில் உள்ள வல்லுநர்கள் கருதுகின்றனர்: கொள்கையளவில், பணம் மற்றும் பணப்புழக்கத்தை வழங்குவது மிகவும் முக்கியமானது, ஏனென்றால் நிறுவனம் நிரூபிக்கக்கூடிய லாபத்திற்கு அப்பால், பணத்தின் தொடர்புடைய ஆதரவு இல்லாமல் அது தோல்வியை ஏற்படுத்தும். .

இரண்டாவது உறுப்பு சாத்தியமான வருமானத்தை அறிய அனுமதிக்கும் இலாபங்களின் திட்டமிடலைக் கொண்டுள்ளது.

ரொக்கம் மற்றும் லாபம் ஆகிய இரண்டு கூறுகளும், முதலீட்டாளர்கள் வழக்கமாக தெரிந்து கொள்ள விரும்பும் அத்தியாவசிய தகவலை வழங்கும்.

ஒவ்வொரு நிறுவனமும் அதன் வணிகத்தின் அடிப்படையைக் கொண்டுள்ளது, அது அதன் சிறப்பியல்புகளைக் கொண்டுள்ளது, அதே நேரத்தில் நிதித் திட்டமிடல், அதன் கூர்மை மற்றும் பகுப்பாய்வு மூலம், வெற்றிகரமான முடிவுகளுக்கு வழிவகுக்கும் ஒரு கட்டமைப்பை அந்த தளத்திற்கு வழங்குவதை கவனித்துக் கொள்ளும். இதன் நோக்கம் எப்போதும் லாபத்தைப் பெறுவதே.

பகுப்பாய்வு கணக்கியல் மற்றும் நிதிநிலை அறிக்கைகளின் வடிவமைப்பு மூலம், கேள்விக்குரிய வணிக வகைக்கு ஏற்ப ஒரு கட்டமைப்பை வழங்குவதை கேள்விக்குரிய நிதி திட்டமிடல் கவனித்துக்கொள்ளும், பின்னர், அதன் இயக்குநர்கள் தயாரித்த முன்மொழிவுகளை அளவிட முடியும். பகுதி சந்தைப்படுத்தல் மற்றும் உங்கள் செலவுகளை மதிப்பீடு செய்தல்.

நிறுவனத்தின் திசையை வரையறுப்பது போன்ற ஒன்று, முன்மொழியப்பட்ட நோக்கங்களை அடைய நிதித் திட்டமிடல் இந்த வழியில் செய்ய வேண்டியது மற்றும் அதை உருவாக்கும் மனித வளங்களுக்கும் அதன் செயல்பாடுகளுக்கும் இடையில் எப்போதும் இணக்கமான செயலின் மூலம்.

கடன்களை வழங்குதல் அல்லது பங்குகளை வழங்குதல் அல்லது சந்தா வழங்குதல் போன்ற பிற சிக்கல்களுக்கு இடையே அதன் கவனிப்பு வெளிப்புறமாகவும் உள்நாட்டிலும் தீர்க்கமானது மற்றும் முக்கியமானது.

அடிப்படையில் நிதி திட்டமிடல் நிறுவனத்தின் அனைத்து மட்டங்களிலும் பொருளாதார சமநிலையை பராமரிக்க முயல்கிறது, செயல்பாட்டு பகுதி மற்றும் மூலோபாய பகுதி.

இந்த செயல்பாடு சந்தைப்படுத்தல் மற்றும் நிதியால் ஆனது, பின்னர், கேள்விக்குரிய வணிகத்திற்கான மூலோபாய மாற்றுகளை உருவாக்குவதற்கு சந்தைப்படுத்தல் பொறுப்பாகும், அதே நேரத்தில் நிதி, அதன் பங்கிற்கு, சந்தைப்படுத்தல் மூலம் முன்மொழியப்பட்ட உத்திகளை அளவிடும்.

அதன் பங்கிற்கு, உற்பத்தி, நிர்வாகம், தளவாடங்கள் மற்றும் வணிக அலுவலகம் போன்ற துறைகளால் உருவாக்கப்பட்ட செயல்பாட்டு பகுதி, மூலோபாய திட்டத்துடன் தொடர்புடைய அனைத்து கொள்கைகளையும் குறிப்பிட தயாராக இருக்கும்.

இருப்பினும், நிதித் திட்டமிடல் வருவாயை மேம்படுத்துவது மட்டுமல்லாமல், நிறுவனத்தின் குறிப்பிட்ட சிக்கல்களைத் தீர்க்க தேவையான போது அதைப் பயன்படுத்துகிறது.